online social gaming app

ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੋਨਸ ₹550 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

winzo gold logo

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ₹550 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

download icon

ਬ੍ਰੇਕ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਡ ਬਰੇਕ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ!

ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ

ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਡ ਗੇਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ:

ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:

ਡੀਲਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨਾ

ਇੱਕ ਕਾਲ ਬਰੇਕ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਡੀਲਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੀਲਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ

ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ Ace ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ Ace ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੈਸ਼ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਡ ਹਨ - ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਸਪੇਡ ਐਨ ਗੇਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ।

ਵਾਜਬ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚਲਾਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਗਲ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਡ ਗੇਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Call Break Tricks ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ - Frequently asked Questions about Call Break Tricks

ਕਾਲ ਬਰੇਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਕਾਲ ਬਰੇਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਠੋਸ ਚਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਮ ਜਿੱਤੋਗੇ।

   ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

   winzo games logo
   social-media-image
   social-media-image
   social-media-image
   social-media-image

   ਦੇ ਮੈਂਬਰ

   AIGF - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
   ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ

   Payment/withdrawal partners below

   ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ - ਫੁੱਟਰ

   ਬੇਦਾਅਵਾ

   WinZO ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਹੈ। WinZO ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। WinZO ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਸਕਿੱਲ ਗੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “WinZO” ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ, ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। Tictok Skill Games Private Limited ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।